Natuurlijk kennen wij helium allemaal als ballongas, maar iets anders wat je met helium kunt is helium inademen. Wij zijn Heliumbox gestart vanuit onze ballonnenbusiness en verkopen helium dus als middel om feestjes en partijtjes op te leuken. Wij kennen allemaal het leuke effect dat helium ballonnen met zich mee brengen en vooral de lach die helium ballonnen op de gezichten van kinderen toveren is onbetaalbaar. Echter zijn wij ons terdege bewust van het feit dat helium inademen een veel voorkomend gebruik is. Wij zijn een internet winkel en kunnen daardoor moeilijk achterhalen wat het doel is van onze klanten. Hierdoor zijn wij niet in staat de koop van helium voor ballonnen en de koop voor helium om in te ademen te onderscheiden. Daarom hebben wij besloten middels deze pagina zoveel mogelijk te informeren over de gevaren die helium inademen met zich mee brengen.

Wat veroorzaakt de hoge stem bij het helium inademen

Helium is veel lichter dan lucht. En niet alleen is het lichter ook de geluidssnelheid van helium is sneller dan de geluidssnelheid van lucht. Helium is zelfs wel 3 keer sneller. Hierdoor komt het geluid dat uit het lichaam komt nadat er geïnhaleerd is met helium er dus veel sneller uit. En dat zorgt voor het verschil in klank.

Welke gevaren brengt het inademen van helium met zich mee?

Natuurlijk zien ook wij de vele video’s op youtube van mensen die helium inademen. Echter het gros van deze mensen weet waarschijnlijk niet welke risico’s helium met zich mee brengt. Helium verdrijft zuurstof en zuurstof zorgt er min of meer voor dat jouw lichaam functioneert. Je kunt je voorstellen dat wanneer er een stof in het lichaam komt die er voor zorgt dat het zuurstofgehalte in het lichaam daalt, dat dit dan risico’s met zich mee brengt. Het grootste risico is natuurlijk verstikking met de dood als gevolg. Doordat de zuurstoftoevoer naar de hersenen verhinderd wordt, kunnen er ook andere complicaties optreden, zoals bijvoorbeeld het verliezen van het bewustzijn, maar ook ernstigere gevolgen zoals verlamming.

Wees je bewust van de risico’s

Om nogmaals te benadrukken dat helium een stof is waarvan vele de risico’s niet kennen. In 2012 is er in Amerika nog een meisje overleden na het inhaleren van helium. De inhalatie van dit gas had er voor gezorgd dat er zich een oedeem (opeenhoping van vocht) had gevormd, waardoor de toevoer van bloed naar de hersenen was gestopt. Wees je daarom bewust van de risico’s die helium inademen met zich meebrengen.

Voor meer informatie over het tragische sterfgeval als gevolg van het inhaleren van helium:
http://www.ad.nl/buitenland/meisje-14-overlijdt-na-dollen-met-helium-op-feestje~a138079c/